Crab Encyclopedia
Family LEUCOSIIDAE
Species Leucosia longibrachia
Author (Montagu, 1808)
Country Philippines
Size 39.8 mm
Remark
Info
Unique Number 287161
Leucosia longibrachia