Crab Encyclopedia
Family DROMIIDAE
Species Takedromia cristatipes
Author (Sakai, 1969)
Country Philippines
Size 62 mm
Remark
Info
Unique Number 765226
Takedromia cristatipes